Skip to main content

Vores opgaver:

Børns motorik, sansning og bevægelse. 2012. SOPU - København

Kursus for personale i det pædagogiske område.Teori og praksis.Børns sansemotoriske udvikling og kendskab til motorikkens betydning for børns udviklingen.

Baby og småbørns messe. Øksnehallen.  2013 - København 

Vejledning til forældre om børns motorisk udvikling. Aktiviteter og redskaber til at stimulere børns motorik.

FTF: for tidligt fødte børn, 2015 SOPU - Hillerød

Kursus for socialrådgiver og leder af daginstitutioner. Viden om de fysiske og psykiske konsekvenser ved en for tidlig fødsel, og om hvordan du kan bidrage til at udvikle en handleplan for barnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Børn med sansemotoriske udfordringer. 2016 -  Seminar.dk  København og Kolding

Screeningsredskab til motorisk usikre og særligt sensitive børn. Kursus for pædagoger og lærer om hvordan vi som professionelle spotter børn med umodne sanser, og hvordan vi nemt kan stimulere dem.                                                                                 

Børnenes grundlovsdag. 2017 - Gentofte Børnevenner. 

"Children have the rigth to play- and thereby develop their personality, talents, mental and physical abilities to their fullest potential" (Convention of the Rights of the Child, United Nations 1989)

Leg og bevægelse, fundamentet for alt læring

Tværfagligt indsats for børn og unge med sprog, læsning og inlærings udfordringer. 2017....

Træningsprogram for børn og unge som omfatter, lyd, sansemotorisk -og syns stimulation. I samarbejdet med Lærerinden.dk og FoviJa har Ludika udviklet et unik program som både kan anvendes individuelt eller i en klassegruppe som fremmer læsning, verbal kommunikation, øger koncentration -og deltagelesniveau. Kontakt os 

Små børns udvikling 0-3 . 2013- 2014 Mini Ajax København

Foredrag til forældre i Mini Ajax Idræstvuggestuen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Børn og voksne i bevægelse. 2014 - Gentofte Børnevenner

Et motorik-,leg- og bevægelsesforløb. Ideer til hvordan bevægelse bliver en naturlig del af institutionens hverdag.                                                   

Motor Development and Learning. 2015- Rygårds International School

An aproach to why sensory motor skills are the basic foundation for learning. All the activities and movement we did as infants, toddlers and children help prepare our body and our brain to learn. These skills are essential to develop the ability to participate in classroom activities and affects academic achievements. Theory and practice for teachers and children.

Idrætscertificering af daginstitutioner. 2017, DGI 

Idræt, leg og bevægelse har betydning for børns velvære, sundhed og læring. Vi bruger blandt andet legen som redskab til at danne et godt læringsmiljø og skabe bevægelsesglæde i fællesskab med andre. Målet er at give børn lyst, mod og vilje til at bruge kroppen og fysisk aktive - alene og sammen med andre.                                                

Festival Sej, Sund og Sikker. 2017, Gentofte Kommune 

Leg og bevægelse. Motorisk aktiviteter for børn 0-12 år