Skip to main content

Ludika

 

Fra latin "ludo" betyder det " jeg leger".

Leg er den mest udbredte, vigtigste og endnu mere seriøse aktivitet mennesker kan foretage sig. Gennem leg, lærer man "spontant" og øver sig i de intellektuelle, fysiske, sociale og følelsesmæssige færdigheder, som er nødvendige for en god udvikling. Leg er det vigtigste instrument for læring og udvikling. Det er naturligt at lære gennem leg.

Navnet LUDIKA repræsenterer vores arbejdsmetode. Leg og bevægelse  er vores vigtigste redskaber. Når man leger "udtrykker man sig". Når man leger sammen, er man en ”del af et fællesskab”. Det er fundamentet for social udvikling og kommunikation.

Denne forhold kombinerede med legende motion er afgørende for vækst på alle områder inden for udvikling.

Blandt fordelene ved at indføre rekreative aktiviteter, kan vi nævne:

  • øget selvværd,

  • udvikling af kreativitet og tanker,

  • stimulering af socialisering og kommunikation,

  • udforskning af sensoriske og motoriske evner,

 

I LUDIKA arbejder vi holistisk for at fremme en stærk og vedvarende udvikling med respekt for det individuelle behov.

​​​​​​​Paula Martinez

 

Jeg er specialist i motorisk udvikling og tidlig indsats, herunder sansemotorik. Mit arbejde bygger på grundtanken om "det hele menneske". Jeg engager mig i alt, hvad jeg involverer mig i med etisk fornemmelse. Dette engagement har ledt mig til at løse opgaver for Læger uden Grænser, UNICEF og Idrætsforeninger for handicappede, for private og for den offentlig sektor. Min drivkraft har altid været at gøre en forskel, stor som lille.

Min viden og erfaring har jeg opnået gennem flere uddannelser, "sund fornuft" og 24 års arbejde med børns motoriske udvikling og læring – både i internationale miljøer, det danske offentlige system og i NGO organisationer.

Jeg beskæftiger mig med at hjælpe børn med umoden motorik og deaf sen indlæringsevne. Mit mål er at bidrage med en dybere forståelse af et barns udvikling, hvad den betyder for barnets læring i forhold til den intellektuelle ,sociale -og følelsesmæssige udvikling.

 

Jeg er født og vokset op i Argentina men har boet i Denmark de sidste 17 år.

Jeg betragter mig selv som en aktiv og social person, og sport og fysisk aktivitet har altid været min passion. Jeg har dyrket forskellige sportsdiscipliner, individuelt og på hold. Disse erfaringer har bidraget til at forme min personlighed og bekræfte mine værdier.

Jeg anser det for vigtigt at lære noget nyt for at udvikle mig både fagligt og personligt.

Jeg er overbevidst om, at en god balance er nøglen til et harmonisk liv. Min fritid er dedikeret til mine 2 dejlige børn, familie og tætte venner. Og til mine nye udfordringer: rulleskøjter og wakeboarding!

 

 

På gensyn

Paula Martínez