Skip to main content

Hvordan sikre vi vores indsats?

De opgaver vi løser hos LUDIKA er meget forskellige og kan have forskellige krav . Når vi siger ja til en opgave går vi ind i den med 100% engagement .

Vores nære relationer sikrer vores høj faglighed. Vi sørger altid for at opbygge tillidt og et solidt forhold til barnet og familien som udgangspunkt til at angive vores faglighed.

Hos LUDIKA er vi ikke konceptstyrede, for vi ved at ikke to mennesker er ens. Vi fokuser på barnets styrker og personlige værktøjskasse og vi sætter i gang en skræddersyet indsats som passer barnets ressourcer og behov. Det gør at vi kan se indsatsen fra flere vinkler. Se tværfagligt samarbejde.